hero

Ministerstvo zdravotnictví – Chraň svou hlavu v davu

Chraň svou hlavu v davu

Projekt 2023/CAU/PVP/054/MZDR 29373/2022/CAU
Doba realizace projektu: 01/2023 – 12/2023

Cílem projektu byla realizace celostátní osvětové kampaně zaměřené na rizika onemocnění mozku. Kampaň byla zaměřena na ekonomicky aktivní střední generaci blížící se rizikovému věku pro poškození mozku. V rámci kampaně bylo provedeno dotazníkové šetření mapující znalosti veřejnosti v oblasti získaného poškození mozku. Cílová skupina byla též upozorněna na konkrétní dopady poškození mozku na individuální a rodinný život. Vytvořili jsme edukační materiály podporující aktivní informovanost o prevenci a předcházení poranění mozku. Zajistili jsme výrobu a odvysílání TV pořadu a audiovizuálního spotu, které byly vysílány na stanicích TV Praha a TV Brno. Projekt byl představen také aktivní formou na promo akcích. Dílčími cíli projektu bylo statistické vyhodnocení dotazníků a formulování závěrů formou analýzy, dále zvýšení povědomí a zlepšení informovanosti o aktivitách Cerebra jako hlavního aktéra osvětové kampaně a zároveň unikátního realizátora podpory osob se získaným poškozením mozku. Do projektu byly zapojeny osoby se získaným poškozením mozku, které zprostředkovaly vlastní zkušenosti s poraněním mozku.

 

Fotografie z akcí:

bg

TV Spot

TV Spot
Fakta o úrazech hlavy

TV pořad

TV pořad
Pořad Moribundus – O projektu Chraň svou hlavu v davu a o činnostech Cerebra

Edukační leták o úrazech hlavy

Edukační leták o úrazech hlavy

Analýza znalostí veřejnosti v oblasti získaného poškození mozku

Analýza znalostí veřejnosti v oblasti získaného poškození mozku

Zpráva k analýze dotazníkového šetření

Zpráva k analýze dotazníkového šetření
bg

Pokud potřebujete poradit, jsme tu pro Vás!