hero

Psychologické poradenství – individuální

Psychologická poradna nabízí podporu členům se získaným poškozením mozku, ale i jejich blízkým v psychicky náročnějších situacích. Naše poradkyně pomáhá zvládat změny, které nastávají po poškození nebo poranění mozku.

Nabízíme pomoc překonávat související problémy, ať už v rodině nebo v širším sociálním prostředí. V rámci konzultací s psychologem je možné probrat aktuální i dlouhodobější prožívání těchto situací, zvážit možnosti, jak přispět k jejich zlepšení, případně na základě individuálních potřeb navrhnout další vhodné postupy.

 

 

Cena konzultace od 1. ledna 2024:

60 minut – 380 Kč pro členy

60 minut – 480 Kč pro nečleny

 

Storno podmínky

Objednaný termín je závazný jak pro terapeuta, tak i pro klienta. Pokud se klient rozhodne z nějakého důvodu objednaný termín zrušit, může tak učinit písemně na email info@cerebrum2007.cz , formou SMS či telefonicky na čísle 773 540 589, a to méně než 24 hodin před domluvenou konzultací/terapií. Pokud klient zruší objednaný termín ve lhůtě kratší než 24 hodin před domluvenou terapií, je povinen uhradit terapii v plné výši. Výjimku může schválit v ospravedlnitelných důvodech, který klient písemně předloží, ředitel Cerebra. Cerebrum může klientovi odmítnout další poskytování terapie za opakované nezaplacení úhrady poskytovaných úkonů ve stanoveném termínu či z organizačních a provozních důvodů. Přijetím faktury souhlasí klient s podmínkami zde uvedenými.

bg

Pokud potřebujete poradit, jsme tu pro Vás!