hero

Skupinový trénink paměti a dalších kognitivních funkcí

Kognitivní neboli poznávací procesy vám umožňují smysluplně vnímat okolní prostředí a svět kolem.

Mezi základní kognitivní funkce, které využíváme, patří paměť, pozornost, myšlení, zpracovávání informací, verbální či zrakově-prostorové schopnosti a také výkonná (exekutivní) složka našeho jednání.

Při poškození mozku často dochází k narušení jedné nebo i více jmenovaných oblastí. Mohou se objevit problémy s koncentrací, krátkodobou pamětí a sníženou schopností učit se novým věcem. Problémem může být i orientace v méně známém prostředí. Trénink se skládá ze souboru úloh a cvičení, které se na tyto potíže zaměřují s cílem zlepšit jednání v aktivitách každodenního života.

Termíny tréninků naleznete v kalendáři akcí zde.

Cena tréninku od 1. ledna 2024:

90 minut – skupinový trénink – 300 Kč pro členy

90 minut – skupinový trénink – 400 Kč pro nečleny

PRVNÍ LEKCE ZDARMA!

 

Cena vyšetření a zpráva od 1. ledna 2024:

60 minut – 600 Kč – pro členy

60 minut – 1100 Kč – pro nečleny

 

Storno podmínky

Objednaný termín je závazný jak pro terapeuta, tak i pro klienta. Pokud se klient rozhodne z nějakého důvodu objednaný termín zrušit, může tak učinit písemně na email info@cerebrum2007.cz , formou SMS či telefonicky na čísle 773 540 589, a to méně než 24 hodin před domluvenou konzultací/terapií. Pokud klient zruší objednaný termín ve lhůtě kratší než 24 hodin před domluvenou terapií, je povinen uhradit terapii v plné výši. Výjimku může schválit v ospravedlnitelných důvodech, který klient písemně předloží, ředitel Cerebra. Cerebrum může klientovi odmítnout další poskytování terapie za opakované nezaplacení úhrady poskytovaných úkonů ve stanoveném termínu či z organizačních a provozních důvodů. Přijetím faktury souhlasí klient s podmínkami zde uvedenými.

bg

Pokud potřebujete poradit, jsme tu pro Vás!