hero

Členství

Jak se stát členem?

Členem Asociace se může stát osoba po poškození mozku, členové její rodiny či pečující, pro tyto osoby je členství zdarma. Členem se samozřejmě může stát ale i jakákoliv jiná fyzická či právnická osoba, v těchto případech se hradí jednorázový poplatek 300,- Kč. 

Pokud se chcete stát členem Asociace, stáhněte si přihlášku ZDE. Po vyplnění a podepsání ji zašlete na na info@cerebrum2007.cz nebo poštou na naši adresu: Křižíkova 56/75A, Karlín, 186 00 Praha 8.

Přihlášku můžete též vyplnit a odeslat online ZDE.

Členství podléhá schválení Správní radou Asociace a je časově neomezené. Více informací o poslání Asociace a členství je obsaženo ve Stanovách.

 

Pomoc, rady, názory a zkušenosti s životem po získaném poškození mozku

Členství v Cerebru je možností, jak získávat informace a být součástí dění okolo osob se získaným poškozením mozku. Současně je důležité, aby lidé, kteří mají osobní zkušenost s následky získaného poškození mozku aktivně prosazovali svá práva a komunikovali o svých potřebách s odborníky a veřejnou správou tak, aby postupně docházelo k zlepšování systému péče.

 

Výhody pro odborníky v oblasti léčby poškození mozku

Členství v Asociaci může být taktéž přínosem pro odborníky či další zainteresované profesionály, kteří se zajímají o dění v oblasti léčby a rehabilitace, případně o nejnovější výsledky výzkumů v oblasti léčby a rehabilitace následků po cévní mozkové příhodě, poranění mozku či jiném typu poškození mozku. Ti mohou svojí erudicí a zkušenostmi taktéž přispívat poslání Asociace.

 

Chcete se podílet na rozvoji Asociace a jejím směřování

Členstvím navíc získáte přístup do interního dění v rámci asociace. Budete informováni o všech našich akcích, získáte zprávy z našich jednání s institucemi jako je Pacientské rada Ministerstva zdravotnictví, Úřad vlády a dalšími. Členstvím získáte také možnost se aktivně podílet na dění v Asociaci, např. skrze svoji osobní účast na členské schůzi a taktéž skrze rozhodování v rámci orgánů Asociace.

bg

Pokud potřebujete poradit, jsme tu pro Vás!