hero

Logopedické poradenství – individuální

Logopedie je věda o řeči a komunikaci. Zabývá se prevencí, diagnostikou a léčbou poruch řeči, jazyka, hlasu a polykání. Logopedie pomáhá lidem s různými potížemi, jako jsou koktavost, dyslexie, afázie, dysfonie nebo dysfagie.

Logopedie také pomáhá lidem s cizím přízvukem, s narušenou artikulací nebo s nedostatečnou slovní zásobou. Je užitečná pro lidi všech profesí a situací, kteří chtějí zlepšit svou schopnost vyjadřovat se a porozumět ostatním.

Po získaném poškození mozku může dojít k narušení schopnosti komunikovat. Cílem logopedického poradenství je Vás nasměrovat tak, aby obnovení této schopnosti bylo co nejvíce podpořeno. Logopedie je způsob, jak zlepšit svou řeč i komunikaci.

Logopedické poradenství poskytujeme online – celorepublikově

 

 

Cena konzultace od 1. ledna 2024:

60 minut – 380 Kč pro členy

60 minut – 480 Kč pro nečleny

 

Storno podmínky

Objednaný termín je závazný jak pro terapeuta, tak i pro klienta. Pokud se klient rozhodne z nějakého důvodu objednaný termín zrušit, může tak učinit písemně na email info@cerebrum2007.cz , formou SMS či telefonicky na čísle 773 540 589, a to méně než 24 hodin před domluvenou konzultací/terapií. Pokud klient zruší objednaný termín ve lhůtě kratší než 24 hodin před domluvenou terapií, je povinen uhradit terapii v plné výši. Výjimku může schválit v ospravedlnitelných důvodech, který klient písemně předloží, ředitel Cerebra. Cerebrum může klientovi odmítnout další poskytování terapie za opakované nezaplacení úhrady poskytovaných úkonů ve stanoveném termínu či z organizačních a provozních důvodů. Přijetím faktury souhlasí klient s podmínkami zde uvedenými.

bg

Pokud potřebujete poradit, jsme tu pro Vás!