hero

Kdo jsme

Naše poslání a cíle

Naše poslání a cíle

Jsme pacientská nezisková organizace působící od roku 2007, která sdružuje občany, kteří utrpěli poškození mozku (cévní mozkové příhody, traumata, nádory mozku či jiné poškození), a také jejich rodinné příslušníky i pečující.

Hlavním cílem je poskytovat v této oblasti poradenství a zvyšovat tak povědomí veřejnosti o širokém spektru následků poranění mozku a možnostech rehabilitace. V poradně pomáháme v nelehkých životních situacích – po telefonu, emailem ale nejraději osobně. Předáváme praktické rady, sdílíme cenné zkušenosti a někdy prostě jen nasloucháme. Mapujeme i služby, které jsou určené lidem po poranění mozku.

Také poskytujeme skupinový trénink paměti a dalších kognitivních funkcí, trénink fyzických funkcí, logopedické konzultace, psychologické konzultace, svépomocné komunitní aktivity a pořádáme rekondiční pobyty.

Provozujeme pro tyto osoby komunitní centrum – bezpečné místo pro každého. Prostor pro vzájemnou motivaci a podporu. Prostor, kde chceme dát každému ten pocit, že na to není sám.

Naším cílem je kromě servisní činnosti také změna systému v legislativě a prosazování změn v zákonech tak, aby byly odstraněny nedostatky a byla naopak zavedena cílená následná péče. Toto téma vnímáme jako společné s ostatními organizacemi a vítáme návrhy na společný postup směrem k zákonodárcům.

Jsme pacientskou organizací podle ustanovení § 113f odst. 3 zákona o zdravotních službách.

Naši členové

Naši členové

Našimi členy jsou lidé po mozkové příhodě (iktus), po úrazech hlavy (nehody, pády při sportu a podobně) nebo s následky po léčbě zhoubných chorob.

Poskytujeme rady a pomoc také rodině člena, jeho pečovatelům, příbuzným a přátelům.

Příběhy osob po poranění mozku jsou intimní výpovědí našich členů a přátel o tom, co bylo před tím a co je teď. Současnost, která je zcela jiná, než jak si ji před několika lety vysnili. Jsou to příběhy o velké síle a odvaze překonat sám sebe a najít si novou budoucnost i přes mnohá omezení života s postižením, výpovědí o síle lásky a podpoře ze strany jejich blízkých a přátel, bez nichž by svůj velký boj nevyhráli.

Proč jsme potřební

Proč jsme potřební

Současný systém dlouhodobé péče o osoby po poškození mozku je roztříštěný, je zde nedostatek rehabilitačních a doléčovacích lůžek. Rehabilitace zahájená co nejdříve po příhodě či úrazu má významný vliv při následné péči. Pro nedostatek služeb tak odcházejí tito lidé do psychiatrických léčeben nebo ústavů pro osoby s postižením. Tato zařízení jim však nejsou určena a ani jim nejsou schopna nabídnout adekvátní pomoc.

Pokud se rodina rozhodne o dotyčného pečovat sama, poskytnutá podpora nebo asistence je téměř nulová a postupně tak dochází k naprostému vyčerpání a mnohdy rozpadu těchto rodin.

V současné době v České republice je velmi omezený počet možností specializované a ucelené rehabilitace. Cerebrum reaguje na tuto situaci a snaží se vytvářet systém následné péče v rozsahu a objemu jak dovolují aktuální přidělené dotace a finanční prostředky.

Náš tým

Magdalena Pohnanováředitelka
Ing. Iva Veseláfinanční manažerka
Mgr. Barbora Veselákoordinátorka projektů
Mgr. Gabriela Balabánovázdravotní poradkyně
Mgr. Chipo Malamboergoterapeut
Marie Jandušíkovámanažerka komunity
Mgr. Tereza Hrudoválogopedická poradkyně
Petra Valentová, MBAlogopedická poradkyně
PhDr. Mgr. Vladana Vaskovápsycholožka
Ing. Eva Kubánkováergoterapeutka
Mgr. Simona Kadlíčkovápeer konzultantka

Správní rada

JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.předsedkyně správní rady

Partnerka ve společnosti Randl Partners, advokátní kancelář, s.r.o. Matka syna po ZPM, věnuje se pracovněprávní agendě a efektivní podpoře pro klienty, supervizi nad poradnou, rozvoji webových stránek Cerebra a marketingu.

Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.místopředsedkyně správní rady

Socioložka a psychoterapeutka. V posledních 10 letech se profesně zabývá psychoanalytickou psychoterapií. Jako členka Cerebra a jeho správní rady pomáhá svými zkušenostmi a znalostmi ke zlepšení postavení Cerebra jako aktéra zastupujícího osoby s poškozením mozku a jejich pečující.

MUDr. Dagmar Součkovámístopředsedkyně správní rady

Neuroložka, jednatelka ve společnosti Sonolab s.r.o. Pracuje v Iktovém centru Nemocnice Na Homolce, je členkou Výboru Cerebrovaskulární sekce české neurologické společnosti, má zájem o provázanost akutní a následné péče, což je dlouhodobý problém. Zaštiťuje Cerebrum po odborné stránce.

Mgr. Jaromíra Kotíkováčlenka správní rady

Ředitelka a analytička Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Profesně se dlouhodobě věnuje sociálním tématům. Ve své pracovní praxi participovala na více než stovce projektově řešených výzkumů. V rámci správní rady Cerebra dohlíží a kontroluje realizované projekty, a to zejména po finanční stránce.

bg

Podpořte
asociaci

Svým darem nám pomůžete pomáhat.

Děkujeme.

Podporte asociaci foto
bg

Pokud potřebujete poradit, jsme tu pro Vás!