hero

Jsme členem

bg

SAFE

SAFE
Evropská aliance pro cévní mozkovou příhodu (SAFE) je hlasem pacientů po cévní mozkové příhodě v Evropě. Zastupuje řadu organizací na podporu cévní mozkové příhody z více než 30 evropských zemí. Vizí aliance je pracovat na výrazném snížení počtu mrtvic v Evropě a na tom, aby všichni, kterých se mrtvice dotkne, dostali pomoc a podporu, kterou potřebují. SAFE se zapojuje do aktivit, jako jsou kampaně, vzdělávání a podpora výzkumu, které přispívají k pokroku v prevenci cévní mozkové příhody a zlepšení kvality života přeživších, jejich rodin a pečovatelů.

Členy SAFE jsme od roku 2018.

World Patients Alliance

World Patients Alliance
Světová aliance pacientů WPA je největší zastřešující organizací pacientů na světě, která působí ve všech oblastech onemocnění a ve všech světových regionech.

Členy WPA jsme od roku 2024.

Pacientská rada ÚVN Praha

Pacientská rada ÚVN Praha
Poradní orgán ředitele nemocnice, jejímiž členy jsou zástupci z řad pacientských organizací, pacientů a zaměstnanců nemocnice. Tato forma zapojení pacientů do života nemocnice přináší zlepšení komunikace a vzájemné interakce, a tím přispěje ke zkvalitnění zdravotní péče a spokojenosti pacientů.

Členy Pacientské rady ÚVN jsme od roku 2023.

APO

APO
Akademie pacientských organizací (APO) je vzdělávací a rozvojový projekt určený pro české pacientské organizace. Za jeho zrodem stojí Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a v současné době sdružuje více než 100 pacientských organizací, které mají chuť rozvíjet se a posouvat se ve svém fungování vpřed. APO se jim v tom snaží pomáhat.

Členy APO jsme od roku 2017.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
NRZP ČR je zastřešující nezisková organizace, která od roku 2000 zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením při jednáních se státními a veřejnými institucemi. Jejich úlohou je přispívat k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti a důsledně obhajovat lidská práva těchto lidí. NRZP ČR vytváří podmínky pro podporu a začleňování sociálně znevýhodněných skupin občanů, podporuje vytváření rovných příležitostí a jejich společenského, kulturního, a především pracovního uplatnění s možností poskytování i zprostředkování služeb za účelem získání pracovního uplatnění a mnoho dalšího.

Členy NRZP ČR jsme od roku 2017.

NAPO

NAPO
Národní asociace pacientských organizací sdružuje pacientské organizace zaměřené na všechny typy onemocnění i zdravotního postižení působící v České republice. Úkolem NAPO je prosazovat kolektivní zájmy pacientů a poskytovat podporu svým členským organizacím.

Členy NAPO jsme od roku 2023.
bg

Pokud potřebujete poradit, jsme tu pro Vás!