hero

Osvětová činnost

Během roku 2022 a 2023 jsme realizovali osvětové kampaně, která byli zaměřeny na ekonomicky aktivní střední generaci a měli za cíl upozornit veřejnost na rizika spojená s cévní mozkovou příhodou i s úrazy hlavy a zvýšit povědomí o následcích poranění mozku a možnostech rehabilitace.

Kampaň „MozekP3: prevence – pomoc – péče“

Kampaň se zaměřila zvlášť na prevenci vzniku cévní mozkové příhody, ale i dalších typů získaného poškození mozku. V kampani došlo i k propojení komunikace na bázi médií (televizní pořady, spoty, tištěné i online články, sociální sítě) včetně aktivní účasti na osvětových akcích v Praze a Středočeském kraji. Výsledkem kampaně byla mimo jiné i analýza průzkumu rizika mozkové mrtvice a prožívaná míra stresu u výše zmíněné skupiny obyvatel.

Návštěvníci si mohli vyzkoušet:

 • Orientačně stanovit riziko cévní mozkové příhody, včetně měření tlaku
 • Udělat test jak jsou na tom se stresem
 • Vyzkoušet fyzická cvičení pomocí balančních podložek a therabandů
 • Prohlédnout si a vyzkoušet pomůcky pro handicapované formou interaktivního kvízu
 • Vyzkoušet první pomoc na resuscitační figuríně
 • Složit anatomický model mozku do správného tvaru

 

Fotografie z akcí:

 

Kampaň „Chraň svou hlavu v davu“

Cílem projektu byla realizace celostátní osvětové kampaně zaměřené na rizika onemocnění mozku. Tímto projektem jsme apelovali především na sportovce a účastníky silničního provozu, aby se chránili ochrannými pomůckami proti úrazům hlavy, které jsou naprosto nezbytné, neboť v dnešní době sdílených kol i elektro koloběžek totiž narůstá počet úrazů hlavy způsobené hlavně absencí helmy a často tyto případy končí invaliditou.

Veřejnost byla též upozorněna na konkrétní dopady poškození mozku na individuální a rodinný život. Zajistili jsme výrobu a odvysílání TV pořadu a audiovizuálního spotu, které byly vysílány na stanicích TV Praha a TV Brno. Do projektu byly zapojeny osoby se získaným poškozením mozku, které zprostředkovaly vlastní zkušenosti s poraněním mozku.

Návštěvníci si mohli vyzkoušet:

 • Sportovní helmy, možnost naučit se, jak ji správně nastavit a upevnit
 • Poradit se, jak si vybrat kvalitní helmu, která zajistí maximální ochranu a pohodlí i ostatní bezpečnostní prvky
 • Shlédnout videa poukazujícího na to, jak dopadne meloun po pádu na zem s přilbou a bez ní
 • Vyplnit zajímavý dotazník, díky kterému lze zjistit své znalosti ohledně problematiky úrazů hlavy
 • Pokusit se složit anatomický model mozku do správného tvaru
 • Dozvědět více informací o prevenci, pomoci a péči po úrazech hlavy a jiných onemocnění mozku

 

Fotografie z akcí:

bg

Pokud potřebujete poradit, jsme tu pro Vás!