hero

Zahajovací konference projektu Fondy EHP

Tisková zpráva k zahájení projektu

V pondělí 2. května 2022 od 11:00 hodin proběhla tisková konference k zahájení projektu „Profesionalizace činnosti CEREBRA vedoucí k edukaci laické i odborné veřejnosti a ke zvýšení úrovně péče o osoby po získaném poškození mozku“, který je realizován s podporou Norských fondů.

Asociace CEREBRUM je unikátní poskytovatel služeb a pomoci osobám po získaném poškození mozku a jejich rodinám. Uvedeným projektem chce primárně podpořit zkvalitnění rozsahu a kvality péče o ně a zároveň realizovat osvětovou kampaň zaměřenou na prevenci, pomoc a péči při poškození mozku.

Na tiskové konferenci byli novináři seznámeni s hlavními cíli projektu prostřednictvím vystoupení přednostky Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Yvony Angerové a projektového manažera asociace Ing. Viktora Hájka. O zdravotních a sociálních potřebách lidí po získaném poškození mozku a o jejich trnité cestě zpátky do života mohli novináři hovořit s pacientkou Ing. Zuzanou Urbánkovou.

 

bg

Pokud potřebujete poradit, jsme tu pro Vás!