hero

Fondy EHP 2014-2021 – Program Zdraví

Profesionalizace činnosti CEREBRA vedoucí k edukaci laické i odborné veřejnosti a ke zvýšení úrovně péče o osoby po získaném poškození mozku

Fondy EHP 2014-2021 – Program Zdraví >

Projekt ZD-MGS3-005
Doba realizace projektu: 03/2022 – 04/2024

Projektem Cerebrum naplňuje své dlouhodobé cíle: profesionalizací dlouhodobě stabilizovat rozsah a kvalitu péče, pomoci a služeb poskytovaných cílovým skupinám. Spolu s profesionalizací projektového řízení a fundraisingu spustíme osvětovou kampaň zaměřenou na prevenci poškození mozku.

První klíčovou aktivitou je vytvoření tří nových pracovních pozic v rámci Cerebra, jež zajistí vyšší míru personální, organizační a finanční stability jako podmínky pro udržitelnost organizace, její systematický rozvoj, rozšiřování i zkvalitňování poskytovaných služeb, a také pro realizaci osvětové kampaně. Druhou klíčovou aktivitou je osvětová kampaň MP3 (Mozek: prevence – pomoc – péče), která zasáhne dosud neoslovenou cílovou skupinu: ekonomicky aktivní střední generaci, blížící se rizikovému věku. Dojde k propojení komunikace na bázi médií (televizní pořady, spoty, tištěná i online periodika, sociální sítě) s aktivní účastí na významných osvětových akcích.

Výsledkem projektu bude dokončení profesionalizace Cerebra jako významné pacientské organizace, jejíž pomoc osobám po poškození mozku je v ČR nezastupitelná. Dojde ke zvýšení povědomí vybraných cílových skupin o možnostech a důležitosti prevence cévních mozkových příhod, ale i o možnostech řešení jejich následků na úrovni jednotlivců, rodin i celé společnosti.

Výstupy projektu:

bg

Tisková konference k zahájení projektu

Web projektu: MP3 Mozek: prevence-pomoc-péče

Analýza průzkumu rizika CMP a úrovně stresu

Závěrečná konference

Dotazníky
bg

Praha TV / TV Brno 1

Praha TV / TV Brno 1
Umění medicíny: Příběhy skutečných lidí s poškozením mozku

Praha TV / TV Brno 1

Praha TV / TV Brno 1
Umění medicíny: O pomoci po úrazu hlavy

Praha TV / TV Brno 1

Praha TV / TV Brno 1
Umění medicíny: Co dokáže neurorehabilitace

Praha TV / TV Brno 1

Praha TV / TV Brno 1
Pořad Moribundus: Péče o člověka se získaným poškozením mozku

Praha TV / TV Brno 1

Praha TV / TV Brno 1
Pořad Moribundus: O prevenci poškození mozku

Praha TV / TV Brno 1

Praha TV / TV Brno 1
Pořad Moribundus: O pomoci při cévní mozkové příhodě a při úrazu hlavy

Praha TV / TV Brno 1

Praha TV / TV Brno 1
TV Spot: O péči o osoby se získaným poškozením mozku

Praha TV / TV Brno 1

Praha TV / TV Brno 1
TV Spot: O prevenci poškození mozku

Praha TV / TV Brno 1

Praha TV / TV Brno 1
TV Spot: O pomoci při cévní mozkové příhodě
bg

Pokud potřebujete poradit, jsme tu pro Vás!