hero

Praha spouští program podpory nezávislého života lidí se zdravotním znevýhodněním

Program je určen obyvatelům Prahy se závažným zdravotním znevýhodněním, s déletrvajícím závažným či nevyléčitelným onemocněním, kteří potřebují podporu nebo péči další osoby pro život v domácím prostředí či zajištění léčebného režimu, aby bylo možné předejít ústavní péči.

Sociální nadační fond hlavního města Prahy může pomoci žadatelům, kteří si již ověřili všechny relevantní možnosti podpory od státu a zažádali o ně (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku či příspěvek na rekvalifikaci, apod.), a to v případech, kdy je tato přiznaná podpora pro jejich potřeby nedostatečná, nepřichází v pravý čas, nebo přiznána nebyla.

Všechny informace, včetně rozdělení podpory na jednotlivé podprogramy, najdete zde.

bg

Pokud potřebujete poradit, jsme tu pro Vás!