hero

Úřad vlády

Projekt ZP240058
Doba realizace projektu: 01/2024 – 12/2024

Hlavním cílem projektu je komplexně podpořit komunitu osob se ZPM (získaným poškozením mozku), jejich pečující i rodiny a zajistit dostupnost kvalitních informací týkajících se této problematiky. Naším aktuálním cílem je proto zlepšit kvalitu života osob se ZPM prostřednictvím dostupnosti adekvátních praktických informací a poznatků včetně zajištění jejich edukace a motivace k zapojení zpět do aktivního života tak, aby se zabránilo jejich izolaci a stagnaci, případně dalšímu zhoršení zdravotního stavu.

Dalším cílem je zajistit kvalitní poradenské služby v rámci ČR: poradenský servis, správa a aktualizace poradenských databází, vyhledávání nových příležitostí pro zapojení osob z CS, mapování a vyhledávání nových možností a podpůrných služeb, navazování spolupráce s dalšími pomáhajícími organizacemi, se zdravotnickými a ambulantními rehabilitačními zařízeními.

Dílčími cíli je poskytnout osobám se ZPM vzdělávací a poradenské aktivity, zvýšit osobní motivaci a odborné kompetence pro další osobní rozvoj osob se ZMP, snížit sociální izolaci a závislost na pečujících osobách, obnovit zručnosti a získat nové znalosti osob CS (včetně pečujících), vytvořit vzájemné kontakty a pospolitost osob cílové skupiny prostřednictvím svépomoci a peer konzultací. Dále posílit roli Cerebra při realizaci veřejných politik a zaměřit se na aktivní spolupráci s organizacemi, které se věnují podpoře osob se ZPM. S tím souvisí zapojení se do aktivit na úrovni komunální, národní i mezinárodní, a to za účelem využití nových trendů v oblasti ZPM pro následnou aktualizaci připravovaných brožur s aktuálními informacemi týkajícími se mozkové mrtvice.

bg

Pokud potřebujete poradit, jsme tu pro Vás!