hero

Hlavní město Praha

Edukační, informační a poradenský servis pro pečující o osoby po poškození mozku

Projekt DOT/82/03/003050/2024
Doba realizace projektu: 01/2024 – 12/2024

Hlavním cílem projektu je komplexní podpora pečujících o osoby se získaným poškozením mozku a zkvalitnění jejich informovanosti včetně nabídky možností následné terapie formou vzdělávání a odborného poradenství. Dílčími cíli projektu je poskytování odborného a psychosociálního poradenství, vzdělávací a poradenské aktivity, orientace na trhu práce a volby vhodného zaměstnání, zvyšování osobní motivace pro další osobní rozvoj a snižování sociální izolace a závislosti, obnova znalostí a zručností, získání nových znalostí pečujících, upevňování psychického a fyzického zdraví pečujících.

 

Komunitní rehabilitační program pro osoby po poškození mozku

Projekt DOT/81/01/002123/2024
Doba realizace projektu: 01/2024 – 12/2024

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality života osob se získaným poškozením mozku (ZPM) prostřednictvím pravidelných edukačních a rehabilitačních aktivit, podporujících zlepšení jejich fyzického a psychického stavu a na odbourání sociální izolace. Je zaměřen na podporu a rozvoj kognitivních, exekutivních, fyzických a komunikačních schopností osob se ZPM a jejich rodin, pomáhá řešit jejich potřeby v oblasti zdravotní, duševní a sociální. Pro dosažení pokroku a jeho udržení je důležitou součástí dlouhodobá intenzivní rehabilitace. Běžné zdravotní služby tyto požadavky neodkážou dostatečně naplnit a navíc se k získaným omezením přidružují potíže sekundárního charakteru způsobené předchozí neaktivitou. Projekt proto reaguje na tuto situaci, která se navíc zhoršila opakovanou izolací z důvodu pandemie Covid-19, a poskytuje komplexní služby vedoucí k obnovení a rozvoji poškozených funkcí, včetně edukace nutné k prevenci sekundárních komplikací.

bg

Pokud potřebujete poradit, jsme tu pro Vás!