hero

Výzkum dostupnosti rehabilitace a služeb pro občany po poranění mozku v ČR

Doba realizace projektu: 10/2008 – 03/2009

Výzkum byl zaměřený na zjištění zkušeností osob po poranění mozku s dostupností rehabilitace, podpory a služeb. Byl realizován od října 2008 do března 2009. Samotnému kvantitativnímu sběru dat pomocí dotazníků předcházel kvalitativní sběr dat pomocí rozhovorů, který se zaměřil na celkové zkušenosti a změny životního stylu osob po poranění mozku

bg

Pokud potřebujete poradit, jsme tu pro Vás!