hero

Úřad vlády – Každá hlava má svá práva

Projekt ZP230047

Doba realizace projektu: 01/2023 – 12/2023

 

Hlavním cílem projektu je komplexně podpořit komunitu osob se ZPM (po poškození mozku) a jejich rodin a zajistit dostupnost kvalitních informací týkajících se této problematiky. Podporujeme osoby se ZPM v návratu zpět do aktivního života prostřednictvím vzdělávací a poradenské aktivity, zvyšováním osobní motivace a odborných kompetencí pro další osobní rozvoj osob se ZMP, snížení jejich sociální izolace a závislosti na pečujících.Dalším cílem je zajistit kvalitní poradenské služby v rámci ČR: poradenský servis, správa a aktualizace poradenských databází, vyhledávání nových příležitostí pro zapojení osob z CS, mapování a vyhledávání nových možností a podpůrných služeb, navazování spolupráce s dalšími pomáhajícími organizacemi, se zdravotnickými a ambulantními rehabilitačními zařízeními. Dílčím cílem je posílit roli CEREBRA při realizaci veřejných politik a zaměřit se na aktivní spolupráci s organizacemi, které se věnují podpoře osob se ZPM. S tím souvisí zapojení se do aktivit na úrovni komunální, národní i mezinárodní, a to za účelem využití nových trendů v oblasti ZPM pro následnou aktualizaci připravovaných brožur s aktuálními informacemi týkajícími se mozkové mrtvice.

bg

Pokud potřebujete poradit, jsme tu pro Vás!