hero

Evropská Unie – Fond soudržnosti – Operační program Zaměstnanost

Podpůrná síť pro neformální pečující o osoby po ZPM

Projekt CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011272
Doba realizace projektu: 9/2019 – 06/2022

Projekt se zaměřuje na systémové řešení problémů neformálních pečujících o osoby po získaném poškození mozku (ZPM). Cílem projektu je vybudování sítě čtyř poraden, svépomocného centra, peer programu a vzdělávacího programu pro pečující osoby. Těmito aktivitami projekt docílí celkového zlepšení sociální a psychické situace osob po ZPM a udržitelnějšího zapojení pečujících osob.

bg

Pokud potřebujete poradit, jsme tu pro Vás!