hero

Poděkování za finanční podporu rekondičního pobytu

Rádi bychom touto cestou jménem celé asociace poděkovali všem dárcům, kteří nás finančně podpořili, abychom mohli zrealizovat letošní rekondiční pobyt v Choceradech ve dnech 17. – 22. září 2023.

Jmenovitě naše velké díky patří společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. z Prostějova.

Dále pak pánům Martinu Královi a Jiřímu Kuklovi.

Rekondiční pobyt je týden plný intenzivní skupinové terapie, ale také příležitost prožít čas mimo domov a každodenní stereotyp. Na jedné straně doplňuje rehabilitaci a přispívá ke zvyšování kvality života osob s poškozením mozku, ale zároveň také pomáhá odlehčit rodinám, které často mají samy následkem náročné péče problémy.

Při organizaci tak velké akce jako je rekondiční pobyt se neobejdeme bez pomoci našich dárců a bez dobrovolníků na místě. Děkujeme proto za veškerou asistenci a pomoc, které se Cerebru v tomto směru dostává, aby pobyt mohl proběhnout a všichni účastníci si jej mohli užít – protože to je důvod, proč to všechno děláme!

bg

Pokud potřebujete poradit, jsme tu pro Vás!