hero

VALIDATE

Využití umělé inteligence ke zlepšení výsledků u pacientů po mrtvici

V rámci Týdne mozku přináší Stroke Alliance for Europe rozhovor s Dietmarem Freyem z německé Charité Universitätsmedizin Berlin, jedním z partnerů projektu VALIDATE, o tomto novém a inovativním projektu.

SAFE: Co je VALIDATE?

Dietmar Frey:
VALIDATE je výzkumný projekt financovaný EU, jehož cílem je vyvinout a ověřit prognostický nástroj založený na umělé inteligenci pro předpovídání zdravotních výsledků pacientů u akutní ischemické cévní mozkové příhody. Systém na podporu rozhodování poskytne lékařům a zdravotnickým pracovníkům další informace pro výběr optimální léčby s cílem zlepšit zdravotní výsledky a kvalitu života.

Co je na tomto výzkumu jiného a nového?
Dietmar:
Využitím dostupných lékařských dat, využitím technologických možností v oblasti umělé inteligence a vývojem a ověřováním důvěryhodných řešení umělé inteligence, která budou implementována do klinické praxe, se snažíme překonat současný stav klinické vědy tím, že významně a trvale ovlivníme léčbu akutní cévní mozkové příhody, což zlepší přežití a výsledky pacientů. Jako první se snažíme integrovat modely strojového a hlubokého učení do
komplexního systému pro podporu rozhodování v oblasti cévní mozkové příhody.

Co bude tato technologie znamenat pro pacienta po cévní mozkové příhodě?
Dietmar:
Jedním z přímých dopadů na pacienta s cévní mozkovou příhodou bude, že rozhodnutí o léčbě bude podpořeno analýzami založenými na datech. Jinými slovy, ošetřující lékaři budou mít k dispozici veškeré informace, aby mohli učinit nejlepší rozhodnutí o léčbě konkrétního pacienta. Naše výsledky by měly být základem pro zařazení prognostických a prediktivních přístupů založených na umělé inteligenci do klinických pokynů pro léčbu akutní cévní mozkové příhody. Náš přístup zajistí, že budou zohledněny předsudky, že podskupiny pacientů nebudou diskriminovány a že transparentnost a bezpečnost budou prvořadé. To vyžaduje testování s pacienty a zdravotníky, včetně ověření uživatelského rozhraní, uživatelského zážitku a také ověření predikčních vysvětlení (AI). Vzhledem k tomu, že pacienti musí být v centru vývoje, zapojíme pacientské organizace a pacienty do procesu vývoje a testování. Kromě toho musí být pacientům a jejich rodinám prostřednictvím otestovaných komunikačních toků poskytován dostatek informací o jejich nemoci a o tom, jaká rozhodnutí byla přijata pomocí prognostického nástroje založeného na umělé inteligenci.

Kdy bude tato technologie použita v klinické praxi?
Dietmar:
Převedení našich zjištění do klinické praxe bude mít několik postupných kroků. V rámci tohoto projektu klinicky ověříme demonstrační systém v klinickém prostředí provedením multicentrické prospektivní studie. Vypracujeme plán pro regulatorní přijatelnost ověřeného prognostického nástroje. Před zavedením do pracovního procesu je třeba prokázat medicínský přínos nástroje. To bude provedeno – po úspěšném provedení studie v rámci časového harmonogramu VALIDATE – po ukončení projektu. Jedním z hlavních výstupů by byla příprava na randomizovaně kontrolovanou klinickou studii (RCT) jako další krok.


Zachrání tato technologie životy?
Dietmar:
Tato technologie má potenciál zachránit životy a zlepšit výsledky pacientů s cévní mozkovou příhodou tím, že každému pacientovi přidělí nejlepší dostupnou léčbu. Využitím síly dat a odvozených modelů povede integrace individuálních charakteristik pacienta k individuálnějším přístupům a může mít zásadní vliv na přežití a výsledky léčby akutní cévní mozkové příhody.


Společnost VALIDATE získala finanční prostředky z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 777107.
Další informace najdete na adrese https://validate-project.eu/

bg

Pokud potřebujete poradit, jsme tu pro Vás!