hero

SAFE

Evropská aliance pro cévní mozkovou příhodu (SAFE – Stroke alliance for Europe) je hlasem pacientů po cévní mozkové příhodě v Evropě. Zastupuje řadu organizací na podporu cévní mozkové příhody z více než 30 evropských zemí. Vizí aliance je pracovat na výrazném snížení počtu mrtvic v Evropě a na tom, aby všichni, kterých se mrtvice dotkne, dostali pomoc a podporu, kterou potřebují. SAFE se zapojuje do aktivit, jako jsou kampaně, vzdělávání a podpora výzkumu, které přispívají k pokroku v prevenci cévní mozkové příhody a zlepšení kvality života přeživších, jejich rodin a pečovatelů. Členy SAFE jsme od roku 2018.

Brožury vydané ve spolupráci se SAFE:

Ke stažení zde:

bg

Jak snížit riziko cévní mozkové příhody

Jak snížit riziko cévní mozkové příhody

Když utrpíte cévní mozkovou příhodu

Když utrpíte cévní mozkovou příhodu

Tranzitorní ischemická ataka

Tranzitorní ischemická ataka

Další kroky po cévní mozkové příhodě

Další kroky po cévní mozkové příhodě

Jak podporovat blízké po mozkové mrtvici

Jak podporovat blízké po mozkové mrtvici

Výzkum v oblasti cévní mozkové příhody

Prostřednictvím článků Vám přinášíme poznatky z nového a zajímavého výzkumu cévní mozkové příhody v Evropě:

bg

Pokud potřebujete poradit, jsme tu pro Vás!