Klub CEREBRA v Brně otevřen!

CEREBRUM Akademické centrum poradenství a supervize (ACPS) je výcvikovým a školícím pracovištěm Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, které nabízí odborné služby Masarykově univerzitě i veřejnosti. ACPS bude od října 2012 pořádat trénink kognitivních funkcí a edukačně podpůrnou skupinu.

Trénink kognitivních funkcí se zaměřuje na praktické cvičení funkcí mozku, které jsou poraněním nejčastěji poškozené. Praktická cvičení a strategie, které tyto problémy pomáhají překonat a které se naučíte, Vám pomohou lépe zvládat každodenní činnosti.

Edukačně podpůrná skupina: Zvyknout si na životní změny, které provázejí poranění mozku může být náročné. Na skupinových setkáních si můžete popovídat o životě po úrazu hlavy, hledat podporu, ale i se dozvědět praktické tipy pro zlepšení následků poranění.

Koordinátor klubu: Mgr. Katarína Durkáčová
Telefon: 777 979 069
E-mail: klub@cerebrum2007.cz
(Psychologický ústav FF MU) 
Adresa: Veveří 470/28, Brno, 602 00

CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;