Týden osob po poranění mozku 2011

CEREBRUM 28. 2. 2011, Praha – Benefiční koncert Lenky Dusilové a Eternal Seekers (23. 3.), odborný workshop o životě lidí po poranění mozku (22. 3.), vernisáž výstavy fotografií (21. 3.), ukázková pohybová terapie kognitivních funkcí (24. 3.) – to jsou akce, které pořádá CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin pod souhrnným názvem Týden osob po poranění mozku 2011 za finančního přispění Nadace Vodafone a dalších podporovatelů a donátorů.

V roce 2009 bylo v ČR hospitalizováno 32 589 lidí s nitrolebečním poraněním mozku a 46 635 lidí s cévním onemocněním mozku. Poranění mozku je nejčastější příčinou úmrtí u osob do 45 let (převážně u mužů). Život lidí po poranění mozku a jejich rodinných příslušníků není lehký, i proto kromě řady celoročních aktivit a podpůrných činností organizuje CEREBRUM každoročně Týden osob po poranění mozku.

Letos je do programu Týdne osob po poranění mozku 2001 zařazen benefiční koncert Lenky Dusilové a Eternal Seekers (Divadlo Archa, středa 23. 3., 20:00 hodin, www.archatheatre.cz, www.ticketpro.cz) a rozšířeno spektrum akcí (viz podrobně strana 2 této zprávy). Pořadem benefičního koncertu bude jako moderátor provázet neotřelý režisér, dramatik a herec Jiří Havelka.

Týden osob po poranění mozku sponzoruje Nadace Vodafone Česká republika grantovou podporou práce PhDr. Jiřího Adamíka pro sdružení CEREBRUM v rámci programu Rok jinak a příspěvkem v rámci programu V pohybu. Finanční podpory se lidem po poranění mozku dostalo také ze strany Nadace Divoké husy, která zdvojnásobí výtěžek benefičního koncertu Lenky Dusilové a Eternal Seekers.

Workshop pro pracovníky sociálních a zdravotních odborů samosprávných úřadů je součástí rozsáhlé osvětové kampaně o životě lidí po poranění mozku směřované jak na laickou tak na odbornou veřejnost v rámci projektu financovaného z Evropských strukturálních fondů. Mezi další podporovatele Týdne osob po poranění mozku patří Úřad vlády ČR, firemní sponzoři a řada spolupracujících médií, díky nimž jsou informace o těchto užitečných akcích prezentovány veřejnosti. Těmto i výše uvedeným podporovatelům patří velký dík!

Poděkování patří také plk. prof. MUDr. Vladimíru Benešovi, CSc., přednostovi neurologické kliniky 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, předsedovi České neurologické společnosti, který převzal záštitu nad benefičním koncertem v Divadle Archa, a místostarostce MČ Prahy 8, paní Mgr. Vladimíře Ludkové, která se ujala záštity nad výstavou fotografií v Café Therapy.

Těšíme se na všechny, kteří přijdou na benefiční koncert nebo se zúčastní dalších aktivit Týdne osob po poranění mozku 2011. Nákupem lístků na benefiční koncert pomůžete dobré věci a zároveň si užijete nevšední hudební zážitek.

TÝDEN OSOB PO PORANĚNÍ MOZKU

Tematicky a informačně zaměřená výstava fotografií
21. 3. 2011 - pondělí
Týden osob po poškození mozku bude zahájen výstavou velko-formátových černobílých fotografií osob, které utrpěly poškození mozku. U každé fotografie bude vždy vytištěn příběh dané osoby – příčina poškození mozku, jak se mu/jí změnil život, co dělá v současnosti, jaké měl/a následky. Výstava bude zahájena vernisáží a bude realizována v kavárně Café Therapy, Školská 30, Praha 1.

Informační seminář pro úředníky sociálních odborů a komunitního plánování
22. 3. 2011 - úterý
Jedná se o jednodenní seminář určený pracovníkům odborů sociálních služeb a komunitního plánování, jehož cílem by mělo být zvýšení povědomí o problematice poškození mozku, což účastníkům pomůže v každodenních situacích, ve kterých se potkávají s lidmi po poškození mozku. Tito pracovníci budou seznámeni s problematikou a následky poškození mozku, potřebami osob ve smyslu dostupnosti péče a služeb, hodnocení příspěvku na péči a také základními způsoby, které usnadní úředníkům komunikaci s pacientem a jeho rodinou.

Benefiční koncert Lenky Dusilové a Eternal Seekers pro CEREBRUM
23. 3. 2011 - středa
Lenka Dusilová a Eternal Seekers od roku 2009 v rámci svých koncertů podporují sdružení CEREBRUM. Koncert se uskuteční v Divadle Archa a předcházet mu bude intenzivní PR kampaň – tiskové konference, zvukové spoty v rádiích, články, reportáže atd. V rámci koncertu bude představena problematika poškození mozku (prostřednictvím dvou spotů), činnost sdružení a naše aktivity ve prospěch osob po poranění mozku.

Workshop: Pohybová terapie s prvky kognitivního tréninku pro osoby po poškození mozku
24. 3. 2011 - čtvrtek
Workshop bude určen zejména pro osoby po poškození mozku a jejich rodinné příslušníky. Workshop bude zajímavou zkušeností a zároveň způsobem relaxace a uvolnění pro účastníky workshopu. Po workshopu proběhne promítání anglického filmu s českými titulky „Poranění mozku a co dál“ a promítány budou také informační spoty.

Kontaktní osoba: PhDr. Jiří Adamík
Telefon: +420 602 305 565
E-mail: adamik@cerebrum2007.cz


CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;