Nový akční plán pro cévní mozkové příhody 2018 - 2030


ESO - European Stroke Organisation spolu se Stroke Alliance for Europe a World Health Organization (WHO) pracují na přípravě Nového akčního plánu pro prevenci, léčbu a rehabilitaci cévních mozkových příhod 2018 - 2030. Důležité oblasti, které budou přidány jsou právě Prevence a Život po CMP… Důležité, neboť se pozornost zaměří nejen na akutní péči a intervence, ale i na prevenci CMP a zejména pak dlohodobý horizont a život s následky CMP!!!
http://www.safestroke.eu/2017/06/08/action-plan-stroke-europe-2018-2030/


CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;